Kuidas alustada õpinguid meie koolis?Millised on Keeltekooli In Down-Town põhilised võõrkeelte koolitusteenuse osutamise tingimused? Milline on Keeltekooli In Down-Town õppekava ja õppetulemused? Kuidas teada saada tunniplaani, õpilase õppetööst osavõtmise tulemusi ja õppeedukust, koduseid ülesandeid? Mida teha kui tunniplaan ei sobi või langevad kokku tunniplaanid õpilastel, kes õpivad Keeltekoolis In Down-Town kahte ja rohkem keelt? Kas on vaja tõendit Maksuametisse õppimise eest tasumise kinnitamist?Tasumise ja tasaarvelduse küsimusedMis on lisamaksed õppematerjali eest?
Kuidas saada tõendit õpilase õppimise kohta Keeltekoolis In Down-Town või teatada kaebuse kohta?

Kuidas alustada õpinguid meie koolis?

Õppeaasta algab 01. septembril ja lõpeb 15. juunil. Hiljemalt 10. veebruar on võimalik testimise põhjal liituda rühmadega, juhul kui on veel vabu kohti. Puududes tundidest ja sooritamata vahearvestusi on võimatu sooritada eksameid selleks, et saada järgmisele kursusele. Õppe väliselt saab sooritada ainult tasulisi rahvusvahelisi tasemeeksameid. Samuti toimuvad eraldi sisseastumiskatsed (eksamid). See reegel on kõikide jaoks, kes tahavad sooritada rahvusvahelist eksamit.

Kursustele vastuvõtmise kodukorda leiate siin>>>

Millised on Keeltekooli In Down-Town põhilised võõrkeelte koolitusteenuse osutamise tingimused?

Kooli poolt koolitusteenuse osutamise tingimused on kirjeldatud üksikasjalikult:

 • Koolituslepingus, mis sõlmitakse isiklikult õpilase või tema esindaja/lapsevanema (Kohustatud isiku) poolt õppeosakonnas pärast seda, kui kandidaat koolitusele on sooritanud sisseastumiseks testi ja on saanud koolituskursuse pakkumise; tutvumist Koolituslepinguga enne selle allkirjastamist korraldab kooli esindaja ajal, mille on kindlaks määranud Kohustatud isik;
 • Keeltekooli In Down-Town õpilaste sisekorra- ja käitumise eeskirjades, millega on vajalik tutvuda enne Koolituslepingu allkirjastamist; vaadake siit >>>;
 • Õppekavas ja Õppetulemustes; vaadake samuti jaotises „Milline on Keeltekooli In Down-Town õppekava ja õppetulemused?“;
 • Õppekavas ja Koolitusarves, mis vormistatakse eraldi ja/või individuaalselt ning mille kohta teavitatakse igat õpilast ja/või tema esindajat/ lapsevanemat enne õppetöö algust.

Lühidalt koolitusteenuse osutamise põhiliste tingimuste kohta:

 • Sisseastumistest
 • Ei ole „proovitunde“, kuid võib tulla õppima ainult üheks kuuks
 • Luba esimesse tundi ainult pärast Koolituslepingu vormistamist ja ettemaksu tegemist
 • Tasumine osamaksetena ettemaksu alusel
 • Tavaliselt toimuvad tunnid 2 korda nädalas 2 akadeemilise tunni kaupa
 • Grupis – kuni 12 inimest
 • Diplomeeritud õpetajad
 • Õpetajate seas võivad olla need, kes ei valda vene keelt või eesti keelt, sh õpetatava keele kandjad
 • Külastada vähemalt 70% õppetundidest, teatada puudumise korral
 • Täita vähemalt 70% õppekavast, sh kodused tööd ja eksamid
 • Aasta lõpus võivad olla määratud eksamid rahvusvahelisele keelesertifikaadile
 • Mobiiltelefonide ja muude nutiseadmete puudumine õppetunnis
 • Püüda mitte hilineda
 • Kodus kohustuslikult kasutada sisemist keskkonda IDT Intranet
 • Osalemine koolisisestes küsitlustes kooli töö kvaliteedi parandamiseks ja õppekavade kvaliteedi analüüsimiseks
 • Kooli on lubatud teha õpilaste foto- ja videosalvestamist reklaami eesmärgil
 • Väärikas käitumine
 • Vastutus kahju tekitamise eest
 • Koolis on kasutusel videoregistraatorite süsteem kahju kindlustamise ja ohutuse tagamise eesmärgi nimel
 • Soodustused neile, kes õpivad keeltekoolis mitmendat aastat ja õpivad kahte ja rohkemat keelt või juhul, kui koolis õpivad kaks või enam last ühest perekonnast
 • Kuni 30 täiendavat õppetundi suulist praktikat aastas põhilisele programmile ilma lisatasuta
 • Vaheajad ainult talvised ja suvised
 • Õppeaasta algab 01. septembril ja lõpeb 10. juunil
 • Õppetöö katkestamise korral on kohustuslik õigeaegne kirjalik teavitamine korrektse tasaarvelduse jaoks

Milline on Keeltekooli In Down-Town õppekava ja õppetulemused?

Variant 1: Akadeemiline kool

Variant 2: Kursused täiskasvanutele

Variant 3: Erialane keeleõpe

Variant 4: Keelekoda

Õppetulemused

Kuidas teada saada tunniplaani, õpilase õppetööst osavõtmise tulemusi ja õppeedukust, koduseid ülesandeid?

Seda võib teha kasutades intraneti süsteemi IDT Intranet, mille kasutajatunnus ja salasõna omistatakse õpilasele ja/või tema lapsevanemale Koolituslepingu sõlmimisel. Sisenemine IDT Intranetti toimub kooli saidi pealeheküljelt; see on parema tulba päise esimene moodul; sellel on pealkiri IDT Intanet ja luku märk sinisel taustal. Tunniplaani võib samuti täpsustada õppeosakonnas isiklikult või telefoni 6443240 teel. Selleks on Teil vaja teada õpilase õppegrupi täielikku numbrit. Õpilase õppetööst osavõtmise tulemusi ja õppeedukust võib samuti teada saada isiklikus vestluses õppeosakonnas. Telefoni teel sellist informatsiooni ei teatata. Koduseid ülesandeid Keelekoja gruppide jaoks võib teada saada õppeosakonnas isiklikult, samuti saates päringu kooli e-postiaadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või läbi jaotise „Kooli kontaktid“. Telefoni teel võib taolist teavet saada erandjuhul.

Mida teha kui tunniplaan ei sobi või langevad kokku tunniplaanid õpilastel, kes õpivad Keeltekoolis In Down-Town kahte ja rohkem keelt?

Võib vahetada gruppi või oma grupi tunni toimumise aega, kui selline tehniline võimalus on olemas. Igal juhul lahendatakse see küsimus õpilase ja/või tema esindaja/ lapsevanema isiklikul juuresolekul; telefoni teel sellist küsimust lahendada ei ole võimalik.

Kas on vaja tõendit Maksuametisse õppimise eest tasumise kinnitamist?

Vajalikud andmed õpilaste ja maksjate kohta elektroonilisel kujul esitab kool Maksuametisse EV seadusandluses sätestatud tähtaegade jooksul; samas, kui maksjaks on isik, kes ei ole seotud Koolituslepinguga (st Leping on allkirjastatud ühe isiku poolt ja ülekande teeb teine isik), siis tuleb selle kohta KINDLASTI teatada kooli raamatupidajale enne seda, kui te edastab andmed Maksuametisse. Spetsiaalne tõend tehtud makse kohta on vajalik vaid erijuhtudel, mille kohta vajaduse korral teavitab Teid Maksuamet.

Tasumise ja tasaarvelduse küsimused

Kõik õpetamise eest tasumisega ja/või tasaarveldusega seotud küsimused seletatakse lahti Koolituslepingu 3 jaotises. Tasu arveldamist ja täiendavaid selgitusi annab kooli raamatupidaja, kes tegutseb eranditult kooli poolt kehtestatud ja Koolituslepingus toodud korra järgi. Raamatupidaja tööaeg: E/K/R – kella 10:00-st kuni kella 18:00-ni; T/N – kella 14:00-st kuni kella 20:00-ni. Tekkinud küsimused tuleb esitada raamatupidajale isiklikult koolis või kirjutades raamatupidaja e-postiaadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Mis on lisamaksed õppematerjali eest?

Koolis kehtivad lisamaksed; siia kuuluvad:

 • Töövihikud
 • Õpikud, mida kasutatakse kodus/tunnis
 • Materjalid, mis on õpetajate poolt koostatud (testid, kontrolltööd jne)
 • Materjalid rahvusvahelise eksami jaoks
 • Koolitarbed

Õpikud ja töövihikud tellitakse kooli poolt enne kooliaasta algust (kaks kuud enne).

 

Kuidas saada tõendit õpilase õppimise kohta Keeltekoolis In Down-Town või teatada kaebuse kohta?

Tõendi või iseloomustuse saamiseks on vaja kirjutada vabas vormis kirjalik avaldus loetledes järgmist: milleks on tõend vajalik, organisatsioon, kuhu saadetakse tõend, millises keeles tuleb see tõend esitada ja esitamise tähtajad. Kaebus esitatakse ainult kirjaliku avalduse kujul. Avalduse võib kirjutada isiklikult õppeosakonnas või saata e-postiga kooli e-postiaadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või läbi jaotise „Kooli kontaktid“. Erijuhul on kaebuse esitamise muu esitamise kord ette nähtud Koolituslepinguga.