Eesti keele üldkursus on mõeldud 11-17-aastastele koolilastele ja täiskasvanutele. Meie koolis eesti keele õpetamise eesmärk on anda meie õpilastele piisavad teadmised keele kasutamiseks oma igapäevaelus, ametikeskkonnas ja õppetöös.

    Eesti keele üldkursusel õpivad õpilased kõiki 4 tüüpi kõnetegevust: võime mõista suulisi sõnumeid, hoida vestlust ja avaldada oma arvamust, mõista loetu põhitähendust ja oskus oma mõtteid kirjalikult väljendada .

    Lisaks õppevahendite ja programmide kasutamisele eesti keele kui võõrkeele õppimiseks kasutavad meie kooli õpetajad ka omaenda arenguid erinevas vanuses ja tasemel. Eesti filiaalis õppimise peamised ülesanded

    Eesti keele häälduskoolitus
    Suulise keeleoskuse arendamine, oskus lugeda ja kirjutada uuritavat keelematerjali sisaldavaid tekste ilma sõnaraamatuta.
    Praktiliste suhtlemisoskuste omandamine ja arendamine igapäevases, sotsiaalkultuurilises ja ametialases olukorras.

    Eesti filiaalis toimub koolitus kolmel tasandil:

    Nõrk tase (A1 / A2), algajad
    Keskmine etapp (B1 / B2), mille eesmärk on õpetada kuulajat keelt aktiivselt igapäevaelus kasutama.
    Tugev tase (C1 / C2), pakkudes piisavas koguses teadmisi eestikeelses osakonnas õppeasutusse vastuvõtmiseks.

    Koolitus viiakse läbi septembrist maini, kuid grupiga saab liituda igal ajal kirjaliku sisseastumiskatse tulemuse põhjal.

    Eesti keele tasemeeksamite ja eesti keele tagasimaksepoliitika kohta saate lugeda innove'i veebisaidilt

    Tundide arv kuus: 16-20 tundi koos kõnepraktikaga. Inimeste arv rühmas: 8-12 inimest.

    In Down-Town võõrkeelte koolis viib eesti keele osakond läbi ka riigieksami ettevalmistuskursusi.

    Kõiki klasse õpetavad ainult atesteeritud spetsialistid. Suulist praktikat saavad läbi viia emakeelena kõnelejad.

    5–10-aastased lapsed saavad KEELETÖÖSTUSES õppida EESTI KEELE