Õppejõudude kõrge professionaalsus, vastutustundlik suhtumine oma töösse ja head õpitulemused on meie peamiseks uhkuseks.

Meie õppejõududel on vajalik kvalifikatsioon ja töökogemus. Õppejõud on alati valmis õpilasi aitama ning andma nendele nõu igas õppetööga seotud küsimuses.

Meie õppejõud garanteerivad, et auditooriumis veedetud aega kasutatakse maksimaalse efektiivsusega. Õppetunni pikkuseks on üks akadeemiline tund (45 minutit). Gruppide suuruseks on 8 kuni 12 õpilast.

Õppeaasta alguses testitakse kõiki uusi õpilasi ja nad suunatakse seejärel vastavalt testi sooritamisel näidatud tasemele erineva tasemega gruppidesse.

Õpilase õpitulemuste regulaarne kontrollimine toimub igas õppetunnis väljapandud hinnete, läbiviidud testide tulemuste, õpilaste loominguliste projektide ning iga õppetsükli lõpus antava koondhinde alusel. Õppeprogramm näeb ette kuni 216 tunni ulatuses akadeemilist õppetööd õppeaastas. Iga tsükli viimasel tunnil toimub ulatuslik arvestuslik test.

VALIDES MEIE KOOLI OTSUSTATE DIPLOMEERITUD JA KOGEMUSTEGA SPETSIALISTIDE KASUKS!