Miks tasub õppida keeli just In Down-Town Keeltekoolis?

Missioon ja eesmärgid 

Keeltekool In Down-Town paneb enda ees ülesande, et tagada laiendust Euroopa ühisele haridusruumile ja tegevuste raamides

In Down-Towni keeltekool seab endale eesmärgiks edendada Euroopa ühtse haridusruumi laienemist ning oma tegevuse raames vastutustundlikult edendada võrdseid võimalusi õppimiseks ja tööle asumiseks, aidates sellega kaasa:

- Aidata noortel õppijatel Euroopa mitmekeelses ühiskonnas kujundada oma tulevikku;

- Toetada töötavate täiskasvanute karjääri tugevdamist või taasloomist nii Eestis kui ka teistes riikides.

Keeltekool INIDOWN-TOWN on:

  • Võõrkeelte täiendõppe diplom täiskasvanutele ja koolilastele;
  • Rahvusvaheline inglise keele sertifikaat ESOL, saksa keele Sprachdiplom või hispaania keele Certificación de Español SIELE.
  • Usaldusväärne ja kõrgelt hinnatud haridusasutus mitteformaalses õppes. 

Akadeemilised programmid

Need on kvaliteetsed programmid, millel on akrediteeritus Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt, mis vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendi (CEFR) nõuetele ja mis võimaldavad meie üliõpilastel saavutada kõrge keeleoskuse taseme. Paljud täiskasvanud on INDOWN-TOWN programmide abil parandanud oma professionaalset karjääri või muutnud geograafiat tänu omandatud teadmistele ja oskustele võõrkeeltes. Ligikaudu 80% meie kooliealistest õppijatest jätkab õpinguid kõrgkoolides, neist umbes 20% valib filoloogia eriala ja vähemalt 15% astub Lääne-Euroopa ülikoolidesse.

Need on järk-järgulised võõrkeelte omandamise programmid, mis kajastavad õppeaine järjepidevuse põhimõtet.

Iga õpilase edukust jälgitakse regulaarselt läbi testide ja tudengiprojektide hindamise. Meie edukus peegeldub meie õpilaste saavutustes!

Metoodiline alus!

Keeltekool In Down-Town - esindab akadeemilist lähenemist keeleõppele, aktiivselt rakendades kaasaegseid interaktiivseid õppemeetodeid, mis põhinevad keele sügavamal mõistmisel. Kool on suutnud ühendada parimad praktikad nii ida kui lääne meetoditeadustes.

Metoodilise tsükli aluseks on võetud kommunikatiiv-tegevuslik lähenemine ja aspekti- ning kompleksmeetod. In Down-Town meetodimudel võimaldab nii õpetajal kui ka õpilasel saavutada maksimaalse ja stabiilse tulemuse võimalikult lühikese ajaga.

Õpetajad

Õppejõudude kõrge professionaalsus, vastutustundlik suhtumine oma töösse ja head õppetulemused on meie peamiseks uhkuseks. Meie õpetajate pedagoogiline kogemus võimaldab professionaalselt toetada õppijaid nende õppeülesannete lahendamisel. Lisaks töötavad meie koolis ka välismaised keeleeksperdid - keelekandjad.