Võõrkeelte kool korraldab ettevõtete töötajatele ja juhtidele koolitusi kas oma territooriumil või ettevõtte territooriumil.

    Kool pakub nii üldkeele kursust erineva taseme õpilastele 1.-6. Klassini kui ka ettevõtte tellitud erikursusi. Koolituskursuse ajal annab In Down-Town õpilastele õppematerjale, kvalifitseeritud õpetajaid ning vajaduse korral ka heli- ja muid tehnilisi abivahendeid.

    Koolituskursuse sisu, õppetundide arv, tundide sagedus ja kursuse maksumus määratakse igal üksikjuhul eraldi kokkuleppel ettevõttega.