IN DOWN-TOWN võõrkeelte kool on rahvusvaheline kvalifikatsioonikeskus inglise ja saksa keele eksamite sooritamiseks koolilastele ja täiskasvanutele ESOL (Pearson International Certificate - PTE General, Suurbritannia) ja Zertifikat või Sprachdiplom Deutsch (ÖSD, Austria), samuti Сertificación de Español (Hispaania ja Ladina-Ameerika)


In Down-Town keeltekool on oma haridus- ja teadusministeeriumi litsentseeritud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumilt ning see on Pearsoni PTE ja ÖSD eksamikeskus Eestis, kus õpilased on vanuses 11–16 vanad ja täiskasvanud saavad sooritada eksami inglise ja saksa keeles, saades rahvusvahelise tunnistuse Euroopa ülikoolidesse pääsemiseks, väljarändeks ja edasiseks tööks, või lihtsalt kontrollida oma teadmiste ja oskuste vastavust Euroopa ühistele keelestandarditele. (Sellest ajakirjanduses siin >> ja siin >>, samuti siin >>)

Riigigümnaasiumi lõpetajatena saab sooritada inglise keele PTE-eksameid ja saksa keeles ÖSD-eksameid. Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi otsus: siin >> (§ 27. Gümnaasiumi lõpueksamid, punkti 15 alapunktid 7, 14, 15 ja 16): Haridus- ja teadusministri määrus nr 59)

Eksamite infopäevad toimuvad kolmapäeviti: ÕPETAJATELE - kella 17.00-18.00; KANDIDAATIDEL - 16: 00-17: 00. Infopäevad on tasuta.

Registreeru infopäevale siin >>

Eksam Tase Kirjalik Suuline Registreeru enne: Registreerimine Hinnad Hiline reg-ne
PEARSON International Certificate (PTE General)-  inglise keel все:      А1-С2 20.05.2023 06-20.05.23  10.04.2023 registreeru

A1 - 95 EUR    A2 - 115 EUR  B1 - 130 EUR  B2 - 180 EUR  C1 - 190 EUR  C2 - 200 EUR

  +35 EUR
все:      А1-С2 17.06.2023 03-17.06.23  08.05.2023 registreeru
все:      А1-С2 14.10.2023 01-14.10.23  01.09.2023 registreeru
все:      А1-С2 11.11.2023 01-11.11.23  01.10.2023 registreeru
ÖSD - saksa keel А1 09-13.06.23 09-13.06.23  15.05.2023 registreeru  50 - 55 EUR    + 25 EUR
А2 09-13.06.23 09-13.06.23  15.05.2023 registreeru  55 - 60 EUR
В1-В2 09-13.06.23 09-13.06.23  15.05.2023 registreeru 100-120 EUR
С1-C2 09-13.06.23 09-13.06.23  15.05.2023 registreeru 180-190 EUR
SIELE - hispaania keel все: А1-С2 01-08.06.23 01-08.06.23 5 days before the exam registreeru 240 EUR    + 30 EUR
все: А1-С2 01-08.12.23 01-08.12.23 registreeru 240 EUR


Eksami parimate tulemuste saamiseks võite kirjutada proovieksami. Proovieksam on puudulik, sisaldab ainult kirjalikku osa ja seda peetakse kuu igal teisel neljapäeval kell 16.00-18.00. Maksumus on 15 EUR.

Keskus pakub ka eksamiks ettevalmistamise kursust. Ettevalmistuskursus sisaldab 10–15 akadeemilist tundi ja võimaldab tutvuda eksamite formaadiga, õppida eksamiülesandeid kiiresti ja täpselt mõistma ning neid võimalikult õigesti täitma. Kursus toimub sügisesel ja kevadisel koolivaheajal. Samas on võimalikud ka muud kuupäevad. Jälgi ajakava. Kursuse maksumus on 45 EUR.

Registreerimine proovieksamile ja / või ettevalmistuskursusele: siin >>

Euroopa keeletestid ja eksamid töötavad välja Euroopa Võõrkeeleeksamineerijate Assotsiatsiooni (ALTE) liikmed kuue keeleoskustaseme piires, mis on määratletud vastavalt Euroopa Nõukogu Euroopa ühisele keelte tugiraamistikule. Need pädevused on ka aluseks Euroopa keeleportfellile, mida Euroopa Nõukogu propageerib õpetajatele ja õpilastele, et luua ühine haridusruum tänapäevaste Euroopa keelte uurimiseks.

Kooli akadeemilised programmid vastavad täielikult Euroopa ühisele keelte tugiraamistikule ja ALTE euronormidele.

Pearsoni PTE, SIELE ja ÖSD eksamid vastavad rahvusvahelistele standarditele ja tasemetele („Euroopa ühine keelte raamistik”, CEFR).

Pearsoni PTE, SIELE ja ÖSD esindused asuvad maailma erinevates riikides, sealhulgas Eestis - In Down-Town võõrkeelte koolis.

Suurbritannia ülikoolidesse lubatakse vastuvõtmiseks PTE keele tunnistusi, EDI ja LCCI kutsetunnistusi. Vaadake Suurbritannias õppimise ja töötamise tunnistuste loetelu siin >> ja siin >>, samuti UCAS-i elektroonilises vastuvõtusüsteemis siin >>, siin >> (lk 93-94 Lisa F - inglise keele oskus) ja siin >> (lk 232-233 I lisa - inglise keele oskus).

RAHVUSVAHELISED KEELE SERTIFIKAADID

aktsepteeritud
TASEMED EKSAMID  riigieksamina (Eesti) ülikooli sisseastumiseks
CEFR EL
EDEXCEL Suurbritaania

 International  Certificate Pearson

Сertificación de Español

ÖSD

А1 Вreakthrough Basic User Entry Level 1 Foundation

PTE General Level A1

SIELE

ZA1

KID A1

   

A2 Waystage Basic User

Entry Level 2 Elementary PTE General Level 1 SIELE

ZA2

KID A2

   

B1 Threshold Indipendеnt User

Entry Level 3 Intermediate PTE General Level 2

SIELE

ZB1

ZBÖ B1

Jah:

PTE General ja ÖSD

 

B2 Vantage Indipendеnt User

Level 1 Upper Intermediate PTE General Level 3

SIELE

ZB2

Jah:

PTE General ja ÖSD

 

C1 Effective Operational Proficiency

Level 2 Advanced PTE General Level 4

SIELE

ZC1

Jah:

PTE General ja ÖSD

Jah *: kõik inglise keele sertifikaadid - UCAS listed, aga teil on vaja kontrollida igas ülikoolis eraldi

C2 Proficient User

Level 3 Proficient PTE General Level 5

SIELE

ZC2

Jah:

PTE General ja ÖSD


Inglise keele tunnistuste rahvusvaheline tunnustamine ülikoolide ja kolledžite õpetamiseks EDI, LCCI ja PTTE General

Saksa keele tunnistuste rahvusvaheline tunnustamine õppimiseks ülikoolides ja kolledžites ÖSD:

Austrias:

- A1 Grundstufe Deutsch 1 (GD1) ja muude keeleoskustasemete tunnistused (A2 kuni C2) on viisa taotlemisel tõend keeleoskuse kohta vastavalt 2011. aasta abikaasade taasühinemist käsitlevale integratsioonilepingule.
- A2 Grundstufe Deutsch 2 (GD2) ja muude keeleoskustasemete tunnistused (A2 kuni C2) on tõend keeleoskuse kohta vastavalt 2011. aasta integratsioonilepingule (IA 2011, moodul 1).
- B1 Zertifikat Deutsch (ZD) ja teiste keeleoskustasemete (B2 kuni C2) tunnistused on tõend keeleoskuse kohta vastavalt 2011. aasta integratsioonilepingule Austrias alalise elukoha saamiseks (IA 2011, moodul 2) või Austria kodakondsuse saamiseks.
- B2 Mittelstufe Deutsch, C1 Oberstufe Deutsch ja C2 Wirtschaftssprache Deutsch aktsepteeritakse keeleoskuse tõendina taset, mis on vajalik Austria ülikoolidesse sisseastumiseks (täpsemalt vt ülikooli kodulehelt jaotisest "Sisseastumine ja nõutavad dokumendid" - http: // www.osd. at / default.aspx? SIid = 12 ja LAid = 2)
- Kõik ÖSD-tunnistused: võetakse arvesse mõnes spetsialiseerunud ülikoolis (diplomaatiline akadeemia, Caritase hooldajate kutsekeskus) kandideerimisel ja vastuvõtmisel.

Saksamaal:

- A1 Grundstufe Deutsch 1 (GD1) ja muude keeleoskustasemete tunnistused (A2 kuni C2) on viisa taotlemisel tõend keeleoskuse kohta vastavalt 2007. aasta immigratsiooniseadusele abikaasade taasühinemise kohta.
- Saksa kodakondsuse saamisel tõendavad keeleoskust B1 Zertifikat Deutsch (ZD) ja teiste keeleoskustasemete tunnistused.
- Saksamaa ülikoolidesse kandideerimisel ja nende vastuvõtmisel võetakse arvesse B2 Mittelstufe Deutsch, C1 Oberstufe Deutsch ja C2 Wirtschaftssprache Deutsch (täpsemalt vt konkreetse ülikooli veebisaidilt jaotises "Sisseastumine ja nõutavad dokumendid" http: // www .osd.at / default.aspx? SIid = 12 & LAid = 2).

REGISTREERUGE SAKSA KEELE
ja INGLISE KEELE ning HISPAANIA KEELE KVALIFIKATSIOONIEKSAMIKS SIIN>>

Lühike selgitus keeleoskuse tasemete kohta:


A1 läbimurre - ellujäämine. Esialgne tasand, nn. "algusest".

A2 Waystage - alampiir. Algtase.

В1 Lävi - künnis. Üleminek põhi- ja edasijõudnute vahel, ettevalmistav etapp teel pealkirjani “Keele iseseisev kasutaja”.

B2 Vantage - künnis on kõrgendatud. Jätkamine heade, kindlate teadmiste ja jätkusuutlike oskustega.

C1 Efektiivsus - kõrge. Kõrgtasemel suurepäraste teadmiste ja kõneoskustega.

C2 meisterlikkus - tasuta omand. Professionaalne tase, emakeele kõneleja tase