Rahvusvaheline eksamikeskus: PEIC, ÖSD, SIELE 

IN DOWN-TOWN keeltekool on rahvusvaheline kvalifikatsioonikeskus inglise ja saksa keele eksamite sooritamiseks nii koolilastele kui täiskasvanutele. Pakume ESOL-i (Pearsoni rahvusvaheline sertifikaat - PEIC (endine PTE General), Suurbritannia), Zertifikat või Sprachdiplom Deutschi (ÖSD, Austria) ja Certificación de Españoli (SIELE, Hispaania ja Ladina-Ameerika) eksameid.

In Down-Town keeltekool on litsentseeritud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ning tegutseb Pearsoni PTE ja ÖSD eksamikeskusena Eestis. Kool pakub eksamivõimalusi inglise ja saksa keeles kooliealistele õpilastele (11-16-aastased) ning täiskasvanutele, võimaldades neil saada rahvusvahelise tunnistuse Euroopa ülikoolide sisseastumiseks, välisriiki kolimiseks ja edasiseks tööks või lihtsalt oma keeleoskuse vastavuse kontrollimiseks Euroopa ühistele keelestandarditele. ( ajakirjanduses siin >> ja siin >>, samuti siin >>)

Riigigümnaasiumi lõpetajad saavad sooritada inglise keele PTE-eksameid ja saksa keeles ÖSD-eksameid vastavalt Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusele (§ 27. Gümnaasiumi lõpueksamid, punkti 15 alapunktid 7, 14, 15 ja 16; Haridus- ja Teadusministri määrus nr 59).

Eksamite infopäevad toimuvad kolmapäeviti: õpetajatele kell 17.00-18.00 ja kandidaatidele kell 16.00-17.00. Infopäevad on tasuta.

Registreeru infopäevale siin >>

Eksam Tase Kirjalik Suuline Registreeru enne: Registreerimine Hinnad Hiline reg-ne

PEIC (PTE General) - inglise keel

Pearson English International Certificate 

А1-С2 18.05.2024 04-18.05.24  10.04.2024 registreeru

A1 - 100 EUR    A2 - 120 EUR  B1 - 140 EUR  B2 - 190 EUR  C1 - 200 EUR  C2 - 220 EUR

  +35 EUR
А1-С2 22.06.2024 08-22.06.24   10.05.2024 registreeru
А1-С2 19.10.2024 05-19.10.24   06.09.2024 registreeru
А1-С2 16.11.2024 02-16.11.24   04.10.2024 registreeru

ÖSD -         saksa keel

А1 10-12.06.24 10-12.06.24  10.05.2024 registreeru  55 EUR    + 25 EUR
А2 10-12.06.24 10-12.06.24 10.05.2024 registreeru 61 - 62 EUR
В1-В2 10-12.06.24 10-12.06.24 10.05.2024 registreeru 100-120 EUR
С1-C2 10-12.06.24 10-12.06.24 10.05.2024 registreeru 180-200 EUR
SIELE - hispaania keel А1-С2 15-17.04.24 15-17.04.24 5 days before the exam registreeru 240 EUR    + 30 EUR
А1-С2 01-08.12.24 01-08.12.24 registreeru 240 EUR

Eksami paremate tulemuste saavutamiseks võite sooritada proovieksami. Proovieksam on piiratud, sisaldab ainult kirjalikku osa ning toimub igakuiselt teisel neljapäeval kell 16.00-18.00. Selle maksumus on 15 eurot.

Keskus pakub ka eksamiks ettevalmistamise kursust. Ettevalmistuskursus hõlmab 10–15 akadeemilist tundi ja võimaldab tutvuda eksamite formaadiga, õppida eksamiülesandeid kiiresti ja täpselt mõistma ning neid võimalikult õigesti täitma Kursus toimub sügisesel ja kevadisel koolivaheajal. Samuti on võimalikud muud kuupäevad. Palun jälgige ajakava. Kursuse maksumus on 45 eurot.

Registreerimine proovieksamile ja / või ettevalmistuskursusele: siin >>

Euroopa keeleeksamid ja -testid töötatakse välja Euroopa võõrkeelte eksamineerijate assotsiatsiooni (ALTE) liikmete poolt kuues keeleoskustasemes, mis on määratletud Euroopa Nõukogu “Ühtse Euroopa keeleõppe raamdokumendi” järgi. Need kompetentsid on aluseks ka Euroopa keeleportfellile, mida Euroopa Nõukogu propageerib õpetajatele ja õpilastele, et luua ühtne õpikeskkond Euroopa nüüdisaegsete keelte õppimiseks.

Kooli akadeemilised programmid vastavad täielikult Euroopa ühisele keelte tugiraamistikule ja ALTE euronormidele.

Pearsoni PTE, SIELE ja ÖSD eksamid vastavad rahvusvahelistele standarditele ja tasemetele („Euroopa ühine keelte raamistik”, CEFR).

Pearsoni PTE, SIELE ja ÖSD esindused asuvad maailma erinevates riikides, sealhulgas Eestis - In Down-Town keeltekoolis.

Suurbritannia ülikoolidesse sisseastumiseks aktsepteeritakse PTE keele tunnistusi ning EDI ja LCCI kutsetunnistusi. Vaadake Suurbritannias õppimise ja töötamise tunnistuste loetelu siin >> ja siin >>, samuti UCAS-i elektroonilises vastuvõtusüsteemis siin >>, siin >> (lk 93-94, lisa F - inglise keele oskus) ja siin >> (lk 232-233, I lisa - inglise keele oskus).

Rahvusvahelise sertifikaadi omistatud kvalifikatsiooni vastavused Euroopa ja Briti kompetentsitasemetele on toodud allolevas tabelis

RAHVUSVAHELISED KEELE SERTIFIKAADID

aktsepteeritud
TASEMED EKSAMID  riigieksamina (Eesti) ülikooli sisseastumiseks
CEFR EL
EDEXCEL Suurbritaania

 International  Certificate Pearson

Сertificación de Español

ÖSD

А1 Вreakthrough Basic User Entry Level 1 Foundation

PTE General Level A1

SIELE

ZA1

KID A1

   

A2 Waystage Basic User

Entry Level 2 Elementary PTE General Level 1 SIELE

ZA2

KID A2

   

B1 Threshold Indipendеnt User

Entry Level 3 Intermediate PTE General Level 2

SIELE

ZB1

ZBÖ B1

Jah:

PTE General ja ÖSD

 

B2 Vantage Indipendеnt User

Level 1 Upper Intermediate PTE General Level 3

SIELE

ZB2

Jah:

PTE General ja ÖSD

 

C1 Effective Operational Proficiency

Level 2 Advanced PTE General Level 4

SIELE

ZC1

Jah:

PTE General ja ÖSD

Jah *: kõik inglise keele sertifikaadid - UCAS listed, aga teil on vaja kontrollida igas ülikoolis eraldi

C2 Proficient User

Level 3 Proficient PTE General Level 5

SIELE

ZC2

Jah:

PTE General ja ÖSD

  • Inglise keele sertifikaatide rahvusvaheline tunnustamine ülikoolides ja kolledžites õppimiseks: PTE General.

  • Rahvusvaheline tunnustamine saksa keele sertifikaatidele ülikoolides ja kolledžites: ÖSD.

Austrias:

- A1 Grundstufe Deutsch 1 (GD1) ja teiste keeleoskustasemete sertifikaadid (A2-st kuni C2-ni) on keeleoskuse tõendid vastavalt 2011. aasta integreerimislepingule abikaasade taasühinemise viisa taotlemisel;

- A2 Grundstufe Deutsch 2 (GD2) ja teiste keeleoskustasemete sertifikaadid (A2 kuni C2) on keeleoskuse tõendid vastavalt 2011. aasta integreerimislepingule (IA 2011, Moodul 1);

- B1 Zertifikat Deutsch (ZD) ja teiste keeleoskustasemete (B2 kuni C2) tunnistused on tõend keeleoskuse kohta vastavalt 2011. aasta integratsioonilepingule Austria alalise elukoha saamiseks (IA 2011, moodul 2) või Austria kodakondsuse taotlemiseks;

- B2 Mittelstufe Deutsch, C1 Oberstufe Deutsch ja C2 Wirtschaftssprache Deutsch aktsepteeritakse tõendina keeleoskuse taseme kohta, mis on vajalik Austria ülikoolidesse sisseastumiseks. Täpsemat teavet leiate ülikooli kodulehelt jaotisest 'Sisseastumine ja nõutavad dokumendid' - http://www.osd.at/default.aspx?SIid=12&LAid=2;

- Kõiki ÖSD tunnistusi võetakse arvesse kandideerimisel ja vastuvõtmisel mõnes spetsialiseerunud ülikoolis, nagu Diplomaatiline Akadeemia ja Caritase Hooldajate Kutsekeskus.

Saksamaal:

- A1 Grundstufe Deutsch 1 (GD1) ja teiste keeleoskustasemete tunnistused (A2 kuni C2) on viisa taotlemisel tõend keeleoskuse kohta vastavalt 2007. aasta immigratsiooniseadusele abikaasade taasühinemise kohta.

- Saksa kodakondsuse saamisel tõendavad keeleoskust B1 Zertifikat Deutsch (ZD) ja teiste keeleoskustasemete tunnistused.

- Saksamaa ülikoolidesse kandideerimisel ja nende vastuvõtmisel võetakse arvesse B2 Mittelstufe Deutsch, C1 Oberstufe Deutsch ja C2 Wirtschaftssprache Deutsch (täpsemalt vt konkreetse ülikooli veebisaidilt jaotises "Sisseastumine ja nõutavad dokumendid" http: // www .osd.at / default.aspx? SIid = 12 & LAid = 2).

REGISTREERUGE SAKSA, INGLISE ja HISPAANIA KEELE KVALIFIKATSIOONIEKSAMIKS SIIN>>

Lühike selgitus keeleoskuse tasemete kohta:

A1 läbimurre - ellujäämine. Esialgne tasand, nn. "algusest".

A2 Waystage - alampiir. Algtase.

В1 Lävi - künnis. Üleminek põhi- ja edasijõudnute vahel, ettevalmistav etapp teel pealkirjani “Keele iseseisev kasutaja”.

B2 Vantage - künnis on kõrgendatud. Jätkamine heade, kindlate teadmiste ja jätkusuutlike oskustega.

C1 Efektiivsus - kõrge. Kõrgtasemel suurepäraste teadmiste ja kõneoskustega.

C2 meisterlikkus - tasuta omand. Professionaalne tase, emakeele kõneleja tase