Уважаемые учащиеся! С 01 июля по 31 июля коллектив школы находится в отпуске. Будем рады видеть вас снова с 01 августа.
Хорошего всем лета!

Уважаемые участники и родители! В этом году летние лагеря ведет МЕЖДУНАРОДНАЯ команда учителей Школы языков In Down-Town – интеллектуалы и профессионалы. Они поделятся с Вашими детьми своей культурой и традициями, опытом межкультурного общения и глубокими познаниями о мире. Не упустите такой УНИКАЛЬНЫЙ шанс и подарите своим детям путешествие в Висячие сады Семирамиды!

Registreerimine keele projektist osavõtmiseks
Lapse ema või isa ees-ja perekonnanimi:
  *
Vanema e-mail:
  *
Ema või isa kontakttelefon:
  *
Kellele saab helistada ootamatu olukorra juhul?:
  *
Lapse ees-ja perekonnanimi:
  *
Mis keelt soovite praktiseerida?:
  *
Vahetus (valige tabelist):
.15.06.2020 - 19.06.2020 /Kids 1 (6-9 a.v)
15.06.2020 - 25.06.2020 /Kids 2 (10-13 a.v)
15.06.2020 - 25.06.2020 /Teens 4-1 (14-16 a.v)
29.06.2020 - 08.07.2020 / Kids 3 (10-13 a.v)
29.06.2020 - 08.07.2020 /Teens 4-2 (14-16 a.v)
27.07.2020 - 06.08.2020 /Teens 4 (14-16 a.v)
13.08.2020 - 19.08.2020 / FGS 5 (13-16 a.v)
10.08.2020 - 20.08.2020 / Kids 6 (10-13 a.v)
24.08.2020 - 28.08.2020 / Kids 7 (6-9 a.v)
  *
Lapse isikukood:
  *
Lapse vanus:
  *
Lapse huvialad:
  *
Teie lapse tugevad küljed:
  *
Kas esineb tervisehäireid?:
  *
Lapse isiksuse omadused:
  *
Kas lubate lapsel süüa eraldi rühmast?:
  *
Kas laps võib iseseisvalt koju minna?:
jah
ei
  *
Kas laps peab ootama oma vanemaid pärast keelepraktikat?:
jah
ei
  *
Kodune aadress:
  *
Kas soovite enda juures majutada last välismaalt?:
jah
ei
Konfidentsiaalsus:
. Kinnitan, et olen tutvunud Keeltekoolis IN DOWN-TOWN isikuandmete töötlemise suhtes kasutatava konfidentsiaalsuspoliitikaga ja kinnitan, et nõustun sellega
  *
Esindaja:
. Kinnitan, et olen alaealise osaleja seaduslik esindaja
  *
* Kohustuslik väli
In Down-Town Language School | Call Us