Registreerimine keele projektist osavõtmiseks

Lapse ema või isa ees-ja perekonnanimi:
  *
Vanema e-mail:
  *
Ema või isa kontakttelefon:
  *
Kellele saab helistada ootamatu olukorra juhul?:
  *
Lapse ees-ja perekonnanimi:
  *
Mis keelt soovite praktiseerida?:
  *
Vahetus (valige tabelist):
  *
Lapse isikukood:
  *
Lapse vanus:
  *
Lapse huvialad:
  *
Teie lapse tugevad küljed:
  *
Kas esineb tervisehäireid?:
  *
Lapse isiksuse omadused:
  *
Kas lubate lapsel süüa eraldi rühmast?:
  *
Kas laps võib iseseisvalt koju minna?:
jah
ei
  *
Kas laps peab ootama oma vanemaid pärast keelepraktikat?:
jah
ei
  *
Kodune aadress:
  *
Kas soovite enda juures majutada last välismaalt?:
jah
ei
* Kohustuslik väli
In Down-Town Language School | Call Us