Registreerimine keele projektist osavõtmiseks
Lapse ema või isa ees-ja perekonnanimi:
  *
Vanema e-mail:
  *
Ema või isa kontakttelefon:
  *
Kellele saab helistada ootamatu olukorra juhul?:
  *
Lapse ees-ja perekonnanimi:
  *
Mis keelt soovite praktiseerida?:
  *
Vahetus (valige tabelist):
.19.10.2020 - 23.10.2020 /KIDS (10-13 a.v.)
19.10.2020 - 23.10.2020 /TEENS (14-16 a.v.)
15.06.2021 - 19.06.2021 /Kids 1 (6-9 a.v.)
15.06.2021 - 25.06.2021 /Kids 2 (10-13 a.v.)
15.06.2021 - 25.06.2021 /TEENs №4-1 (14-16 a.v.)
29.06.2021 - 08.07.2021 / Kids 3 (10-13 a.v.)
29.06.2021 - 08.07.2021 /TEENs №4-2 (14-16 a.v.)
27.07.2021 - 06.08.2021 /Teens 4 (14-16 a.v.)
13.08.2021 - 19.08.2021 / FGS 5 (13-16 a.v.)
10.08.2021 - 20.08.2021 / Kids 6 (10-13 a.v.)
24.08.2021 - 28.08.2021 / Kids 7 (6-9 a.v.)
  *
Lapse isikukood:
  *
Lapse vanus:
  *
Lapse huvialad:
  *
Teie lapse tugevad küljed:
  *
Kas esineb tervisehäireid?:
  *
Lapse isiksuse omadused:
  *
Kas lubate lapsel süüa eraldi rühmast?:
  *
Kas laps võib iseseisvalt koju minna?:
jah
ei
  *
Kas laps peab ootama oma vanemaid pärast keelepraktikat?:
jah
ei
  *
Kodune aadress:
  *
Kas soovite enda juures majutada last välismaalt?:
jah
ei
Konfidentsiaalsus:
. Kinnitan, et olen tutvunud Keeltekoolis IN DOWN-TOWN isikuandmete töötlemise suhtes kasutatava konfidentsiaalsuspoliitikaga ja kinnitan, et nõustun sellega
  *
Esindaja:
. Kinnitan, et olen alaealise osaleja seaduslik esindaja
  *
* Kohustuslik väli
In Down-Town Language School | Call Us