Registreerimine keele projektist osavõtmiseks
Lapse ema või isa ees-ja perekonnanimi:
  *
Vanema e-mail:
  *
Ema või isa kontakttelefon:
  *
Kellele saab helistada ootamatu olukorra juhul?:
  *
Lapse ees-ja perekonnanimi:
  *
Mis keelt soovite praktiseerida?:
  *
Vahetus (valige tabelist):
.17.06.2019 - 21.06.2019 / Kids 1 (6-9 a.v.)
12.06.2019 - 21.07.2019 / Kids 2 (10-13 a.v.)
28.06.2019 - 07.07.2019 / Kids 3 (10-13 a.v.)
29.07.2019 - 08.08.2019 /Teens 4 (14-16 a.v.)
13.08.2019 - 19.08.2019 / FGS 5 (13-16 a.v.)
12.08.2019 - 22.08.2019 / Kids 6 (10-13 a.v.)
12.08.2019 - 16.08.2019 / Kids 7 (6-9 a.v.)
17.06.2019 - 21.06.2019 / EST Kids 8 (9-12 a.v.)
  *
Lapse isikukood:
  *
Lapse vanus:
  *
Lapse huvialad:
  *
Teie lapse tugevad küljed:
  *
Kas esineb tervisehäireid?:
  *
Lapse isiksuse omadused:
  *
Kas lubate lapsel süüa eraldi rühmast?:
  *
Kas laps võib iseseisvalt koju minna?:
jah
ei
  *
Kas laps peab ootama oma vanemaid pärast keelepraktikat?:
jah
ei
  *
Kodune aadress:
  *
Kas soovite enda juures majutada last välismaalt?:
jah
ei
Konfidentsiaalsus:
. Kinnitan, et olen tutvunud Keeltekoolis IN DOWN-TOWN isikuandmete töötlemise suhtes kasutatava konfidentsiaalsuspoliitikaga ja kinnitan, et nõustun sellega
  *
Esindaja:
. Kinnitan, et olen alaealise osaleja seaduslik esindaja
  *
* Обязательное поле
In Down-Town Language School | Call Us
http://indowntown.ee/images/stories/adress%20je%203.jpg