Täiskasvanute registreerimine testile

Lugupeetud taotleja! Järgmine info on vajalik lepingu koostamiseks. Palun täitke allolevad väljad ja me võtame teiega ühendust!

1. Taotleja ees- ja perekonnanimi (täpselt nagu passis või ID-kaardi peal):
  *
2. Teie kontakttelefon:
  *
3. Taotleja vanud käesoleval aastal:
  *
4. Taotleja emakeeled:
  *
 
 
5. Lähimate sugulaste ja vanemate emakeeled:
  *
 
 
 
 
6. Mis võõrkeeli valdavad lähimad sugulased või vanemad?
  *
 
 
 
 
7. Mis keelt soovite õppida?
  *
8. Millal olete viimati õppinud valitud keelt?
  *
9. Kus olete õpinud? (Kool, kursused jne.):

 Ei ole õpinud

 Lasteaed

 Kool

 Kursused

 Juhendaja

 Valikaine koolis

 Ülikool

 Suveprogrammid Eestis

 Suveprogrammid välismaal

 In Down-Town keeltekool

  *
10. Kui kaua olete õppinud?
  *
11. Kas Teil on olemas tõendid või sertifikaadid? Millised?
  *
12. Mis muid keeli valdate või olete õppinud?
  *
 
 
 
 
13. Testimise kuupäev (sobiv päev Teile):
  
  *
14. Testimise aeg:
  *
15. Lisainformatsioon/Kommentaarid:
16. Soovin saada infot keeltekoolilt In Down-Town:
17. Millistest allikatest saite keeltekoolist esmakordselt teada?
  *
18. Kuidas leidsite meie kodulehte või keeltekooli kontaktandmeid?
  *
19. Teie e-mail:
  *
20. Kinnitan, et olen tutvunud Keeltekoolis IN DOWN-TOWN isikuandmete töötlemise suhtes kasutatava konfidentsiaalsuspoliitikaga ja kinnitan, et nõustun sellega
  *
In Down-Town Language School | Call Us