Lapse registreerimine testile

Lugupeetud lapsevanemad! Järgmine info on vajalik lepingu koostamiseks. Palun täitke allolevad väljad ja me võtame teiega ühendust!

1. Lapse ees- ja perekonnanimi:
  *
2. Lapse vanus käesoleval aastal:
  *
3. Millises klassis õpib käesoleval aastal:
  *
4. Kool/Gümnaasium kus laps hetkel õpib:
  *
5. Lapse emakeeled:
  *
 
 
6. Lähimate sugulaste ja vanemate emakeeled:
  *
 
 
 
 
7. Lähimate sugulaste ja vanemate võõrkeeled:
 
 
8. Mis keelt soovib laps õppida?
  *
9. Mitu aastat laps õpib seda keelt?
  *
10. Kus õppis? (Kool, kursused jne.):

 Ei ole õpinud

 Lasteaed

 Kool

 Kursused

 Juhendaja

 Valikaine koolis

 Ülikool

 Suveprogrammid Eestis

 Suveprogrammid välismaal

 In Down-Town keeltekool

  *
11. Millist muud keelt valdab või õpib?
 
 
12. Testimise kuupäev (sobiv päev Teile):
  
  *
13. Testimise aeg:
  *
14. Muu informatsioon/Kommentaarid:
15. Vanemate ees- ja perekonnanimed:
  *
16. Vanemate kontakttelefon:
  *
17. Soovin saada infot keeltekoolilt In Down-Town:
18. Millistest allikatest saite keeltekoolist teada?
  *
19. Kuidas leidsite meie kodulehte või keeltekooli kontaktandmeid?
  *
20. Vanemate e-mail:
  *
21. Kinnitan, et olen tutvunud Keeltekoolis IN DOWN-TOWN isikuandmete töötlemise suhtes kasutatava konfidentsiaalsuspoliitikaga ja kinnitan, et nõustun sellega
  *
  *
In Down-Town Language School | Call Us