Suhtluskeel Vanus
Kalender
Lühikirjeldus Registreerumine
Inglise keel
10-13 a.v.
12.06.2019 - 21.06.2019

12.08.2019 - 22.08.2019

Keeleprojekt linnas.

Keeleprojekt linnas.

On-line

registreerimine

Inglise keele

Prantsuse/Saksa/Hispaania keeled

14-16 a.v.

29.07.2019 -08.08.2019

14.08.2019 -20.08.2019

Keeleprojekt linnas.

Keeleprojekt linnas.

On-line

registreerimine

Inglise keel
6-9 a.v.

17.06.2019 - 21.06.2019

12.08.2019 - 16.08.2019

Keeleprojekt linnas.

Keeleprojekt linnas.

On-line

registreerimine


Tähelepanu! Täpsemat infot saate telefonil 6443240

In Down-Town Language School | Call Us