Suhtluskeel Vanus
Kalender
Lühikirjeldus Registreerumine
Inglise keel
10-13 aastat
12.06.2017 - 22.06.2017

07.08.2017 - 17.08.2017

Keeleprojekt toimub Tallinnast väljas.

Keeleprojekt linnas.

Keeleprojekt linnas.

On-line

registreerimine

Inglise keele

Prantsuse/Saksa/Hispaania keeled

14-16 aastat

24.07.2017 -03.08.2017

12.08.2017 -18.08.2017

Keeleprojekt linnas.

Keeleprojekt linnas.

On-line

registreerimine

Inglise keel
6-9 aastat

12.06.2017 - 16.06.2017

14.08.2017 - 18.08.2017

Keeleprojekt linnas.

Keeleprojekt linnas.

On-line

registreerimine


Tähelepanu! Täpsemat infot saate telefonil 6443240

In Down-Town Language School | Call Us