Suhtluskeel Vanus
Kalender
Lühikirjeldus Registreerumine
Inglise keel
10-13 a.v.
10.06.2020 - 20.06.2020

10.08.2020 - 20.08.2020

Keeleprojekt linnas.

Keeleprojekt linnas.

On-line

registreerimine

Inglise keele

Prantsuse/Saksa/Hispaania keeled

14-16 a.v.

27.07.2020 -06.08.2020

13.08.2020 -19.08.2020

Keeleprojekt linnas.

Keeleprojekt linnas.

On-line

registreerimine

Inglise keel
6-9 a.v.

15.06.2020 - 19.06.2020

28.08.2020 - 28.08.2020

Keeleprojekt linnas.

Keeleprojekt linnas.

On-line

registreerimine


Tähelepanu! Täpsemat infot saate telefonil 6443240

In Down-Town Language School | Call Us