Уважаемые участники и родители! В этом году летние лагеря ведет МЕЖДУНАРОДНАЯ команда учителей Школы языков In Down-Town – интеллектуалы и профессионалы. Они поделятся с Вашими детьми своей культурой и традициями, опытом межкультурного общения и глубокими познаниями о мире. Не упустите такой УНИКАЛЬНЫЙ шанс и подарите своим детям путешествие в Висячие сады Семирамиды!

Tänapäeva avatud maailmas on mõeldamatu läbi saada vaid emakeelega. Et mõista ja olla mõistetud, edukalt suhelda ja vastastikuselt kasulikke kontakte luua, ei piisa ühe keele oskamisest. Meie kooli eesmärk on õpetada suhtlema saksa keeles kõige olulisemates suhtlemisvaldkondades.

Meie koolis tudengid saavad valmistuda rahvusvahelise saksa keele eksamiks (ÖSD Spachdiplom). Setifikaat annab võimaluse õppida saksa keeles mõnedes Austria, Saksamaa ja Šveits õppeasutusetes. Saksa keele eksameid ÖSD võivad gümnaasiumite lõpetajad sooritada riigieksamitena (Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi otsus: § 25. Gümnaasiumi lõpueksamid, punktid (61) ja (62): Haridus- ja teadusministri määrus nr 54). Eksamit võib sooritada Keeltekoolis In Down-Town.

Kooli õpetamise eesmärk - kirjakeele ja suulise kõne praktika, tekstide lugemine sõnastikuta, ankeetide täitmine. Õpime mõistma ja õpime olema mõistetud, suhtlema vestluskaaslastega, kirju kurjutama jne.

Meil õpivad:

Koolilapsed (10-17) - A1, A2, B1, B2, C1

Täiskasvanud (17-...) - algtase (kes varem pole õppinudki) ning kesk- ja kõrgtase (kõnekeel ja kirjakeel) A1, A2, B1, B2, C1

Õppemaht: 16 ak.tundi kuus. Rühmas kuni 12 inimest.

In Down-Town Language School | Call Us