Уважаемые участники и родители! В этом году летние лагеря ведет МЕЖДУНАРОДНАЯ команда учителей Школы языков In Down-Town – интеллектуалы и профессионалы. Они поделятся с Вашими детьми своей культурой и традициями, опытом межкультурного общения и глубокими познаниями о мире. Не упустите такой УНИКАЛЬНЫЙ шанс и подарите своим детям путешествие в Висячие сады Семирамиды!

Põhieesmärgiks on tudengite ettevalmistamine kava järgi prantsuse keele tunnistuse ja diplomi saamiseks.

Õpetamise eesmärk

- prantsuse keele hääldamine

- suulise kõne arendamine, oskus lugeda ja kirjutada tekste sõnastikuta

- kõnekeele omandamine ja arendamine olulisamtes suhtlemisvaldkondades.

Õpetamine toimub kolme taseme järgi:

- algtase (lapsed ja täiskasvanud)

- kesktase - õpetatakse suhtlemist tuttavates tavasituatsioonides, hakkama saama kirjalike ülesannetega ja lugema tekste sõnastikuta

- kõrgtase on mõeldud keelt varem õppinud inimestele. Siin tegeletakse lugemisoskuse arendamisega, vestlemisega, aktiivse ja passiivse keele omandamisega, eksamiks ettevalmistamisega.

 

In Down-Town Language School | Call Us