Eesti keele kursus on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele. Kursuste läbija saab hakkama igapäevaelus vajalike väljendite ja keelekonstruktsioonidega. Kursustel õpetatakse rääkimist, kuulamist, lugemist,kirjutamist.

Koolis saavad õppida:

  • Koolilapsed (10-17)
  • Täiskasvanud (17-...).

Õpetamine toimub kolmel peamisel koolitasemel:

- A algtase; õppekava aluseks on CEFR A1/A2 keeleoskuse kirjeldus.

- B edasijõudnute tase; õpetatakse suhtlemist tuttavates tavasituatsioonides, hakkama saama kirjalike ülesannetega ja lugema tekste sõnastikuta; õppekava aluseks on CEFR B1/B2 keeleoskuse kirjeldus.

- C vilunud keelekasutaja tase on mõeldud keelt varem õppinud inimestele; siin tegeldakse lugemisoskuse arendamisega, vestlemisega, aktiivse ja passiivse keele omandamisega; õppekava aluseks on CEFR C1/C2 keeleoskuse kirjeldus.

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas. Korraga toimub 2 ak.t. Akadeemilise tunni kestvus on 45 min.

 

In Down-Town Language School | Call Us