Inglise keele üldkursus on mõeldud õpilastele vanuses 11-17 aastat ning täiskasvanutele, kes vajavad inglise keelt oma äritegevuses või muudel eesmärkidel.

Kursus sisaldab rääkimist, kuulamist, kirjutamist, lugemist.

Meie koolis tudengid saavad valmistuda rahvusvahelise inglise keele eksamiks (PTE General või LCCI). Setifikaat annab võimaluse õppida inglise keeles mõnedes Suurbritannia, Iirimaa ja teise maade õppeasutusetes. Inglise keele eksameid PTE General võivad gümnaasiumite lõpetajad sooritada riigieksamitena (Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi otsus: § 25. Gümnaasiumi lõpueksamid, punktid (61) ja (62): Haridus- ja teadusministri määrus nr 54). Eksamit võib sooritada Keeltekoolis In Down-Town.

Keeleõpe eesmärgid

- inglise keele häälduse parandamine
- kõne-, kirja- ja lugemisoskuse arendamine sõnastiku abita
- kõnekeele omandamine ja arendamine olulisemates suhtlemisvaldkondades
Õppemaht 16/24 akad.tundi kuus.
Õpilaste arv rühmas kuni 12.

In Down-Town Language School | Call Us