Võõrkeelte kool In Down-Town korraldab õpinguid ettevõtete juhtidele ja ametnikele, kas meie kooli ruumides või teie kontorites.

Keeltekool In Down-Town pakub kuulajatele õppematerjale, professionaalseid õpetajaid, varustab audio -ja muu tehnikaga. Lepinguga määratakse õppetundide arv, hind ja kursuse kestvus.

In Down-Town Language School | Call Us