Erikursused on mõeldud nendele, kes on juba lõpetanud keskkooli, õpivad kõrgkoolis või töötavad.

Põhieesmärgiks on aidata õppuritel ületada keelebarjäär, anda julgust hakata suhtlema võõrkeeles ning tunda sellest rõõmu. Igal kuulajal on võimalus saada sertifikaat või tunnistus hindega, mis pannakse pärast eksami sooritamist. Erikursustel  võib õppida inglise, saksa, eesti või prantsuse keelt.

Rühmas on kuni 12 inimest.

In Down-Town Language School | Call Us