Kõrge professionaalsus, kohusetundlikud õpetajad ja head tulemused - kõik see on meie kooli uhkus.

Õpetajate seas leiate te ainult asjatundlikke ja kogemustega inimesi,õppimises on nad Teie parimad sõbrad ning abilised.

Meie kool garanteerib, et auditooriumis läbiviidud aeg on kasutatud maksimaalse efektiivsusega: loengud kestavad 2 akadeemilist tundi ja rühmas pole rohkem kui 10 inimest.

Tulemusi kontrollitakse iga tund, kirjutatakse teste, iga temaatilise tsükli lõpus tehakse projekte.

Ühes õppeaastas on 144 akadeemilist tundi, õppekava on jagatud tsükliteks (teemadeks) - 16 akadeemilist tundi üks teema. Teema viimane tund on pühendatud üldkontrollimisele.

Valides meie kooli, valite te diplomeeritud ja kogemuslikud spetsialistid.

In Down-Town Language School | Call Us