Keeltekool In Downt-Town on koolilaste ja täiskasvanute saksa ja inglise keele eksami vastuvõtuga tegelev rahvusvaheline kvalifikatsioonikeskus ESOL (LCCI/Pearson EDI ja Pearson PTE, Suurbritannia),  Zertifikat või Sprachdiplom Deutsch (ÖSD, Austria) ja hispaania keelediplom SIELE (Hispaania International)

Alates 2001 Keeltekool oli AQA (Suurbritannia) eksamikeskus, alates 2006 Keeltekool on LCCI EDI eksamikeskus ja alates 2013 Keeltekool on ÖSD eksamikeskus ning alates 2014 on Pearson EDI ja Pearson PTE eksamikeskus Eestis, kus saavad nii koolilapsed alates 11. kuni 16./+ eluaastani kui ka täiskasvanus sooritada inglise ja saksa keele eksamid ja saada kätte rahvusvahelise sertifikaadi sisseastumiseks Euroopa ülikoolidesse, immigreerimiseks või edaspidiseks tööks. Samuti saab lihtsalt kontrollida oma teadmiste ja oskuste vastavust üldeuroopalikele keelestandartidele. (Meedias sellest >>) Koolil on oma akadeemilistele programmidele Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba.

Inglise keele eksameid PTE ja saksa keele eksameid ÖSD võivad gümnaasiumite lõpetajad sooritada riigieksamitena. Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi otsus: § 27. (15) Gümnaasiumi lõpueksamid, punktid 7), 14), 15) ja 16): Haridus- ja teadusministri määrus nr 54 Vastavus PTE General ja EDEXCEL vaatage siit>>(lk.2 ja 9 (12))

Info päevad toimuvad kolmapäeviti: õpetajatele - 17:00-18:00 (tasuta); Kandidaatidele - 16:00-17:00 (tasuta).

INFOPÄEV: Registreerumine

Eksamide kuupäevad: 2018-19

Eksam Tase Kirjalik Suuline Reg. kuni: Hinnad hil. reg-ne
PTE General (inglise) А1-С2 18.05.2019 11-17.05.2019 12.04.2019 83 - 160 EUR + 20 EUR
: :
: :
EDI JETSET (inglise) А1-С2 01-07/04/2019 01-07/04/2019 01.03.2019 40 - 200 EUR + 30 EUR
01-07/04/2019 01-07/04/2019
LCCI и EDI (inglise): : : : : : + 25 EUR
General English А1-С2 01-07/04/2019 01-07/04/2019 01.03.2019 40 - 180 EUR
04-09/06/2019 04-09/06/2019 01.05.2019
English for Business А1-С2 01-07/04/2019 01-07/04/2019 01.03.2019 100 EUR
04-09/06/2019 04-09/06/2019 01.05.2019
English for Tourism A2-B1 01-07/04/2019 01-07/04/2019 01.03.2019 85 EUR
04-09/06/2019 04-09/06/2019 01.05.2019
English for Accounting B2 01-07/04/2019 01-07/04/2019 01.03.2019 50 EUR
04-09/06/2019 04-09/06/2019 01.05.2019
ÖSD - saksa keel A1 01-10/06/2019 01-10/06/2019 01.04.2019 55 - 75 EUR + 15 EUR
A2 01-10/06/2019 01-10/06/2019 01.04.2019 65 - 85 EUR
B1 01-10/06/2019 01-10/06/2019 01.04.2019 100 EUR
B2 01-10/06/2019 01-10/06/2019 01.04.2019 110 EUR
C1 01-10/06/2019 01-10/06/2019 01.04.2019 125 EUR
C2 01-10/06/2019 01-10/06/2019 01.04.2019 140 EUR
SIELE - hispaania k. А1-С2 07-08/12/2018 07-08/12/2018 30.11.2018 240 EUR + 30 EUR
А1-С2 01-10/06/2019 01-10/06/2019 01.04.2019 240 EUR + 30 EUR

Registreeru rahvusvahelise keeleeksamile:

ESOL (inglise keel) / Sprachdiplom/Zertifikat Deutsch (saksa keel) / Сertificación de Español (hispaania keel)

Parima tulemuse saavutamiseks eksamil võib kirjutada proovieksami. Proovieksam on mittetäieliku formaadiga, mis sisaldab vaid kirjalikku osa ja seda viiakse läbi iga kuu teisel neljapäeval kella 16:00-st kuni 18:00-ni. Hind 15 EUR.

Keskuses pakutakse samuti ettevalmistuskursust eksamiks. Ettevalmistuskursus hõlmab 20 akadeemilist tundi ja võimaldab tutvuda eksamite formaatidega, õppida kiiresti ja täpselt mõistma eksamiülesandeid ja täita neid maksimaalselt õigelt. Kursust viiakse läbi sügisesel ja kevadisel koolivaheajal. Ent ka teised kuupäevad on võimalikud. Jälgige ajakava. Kursuse hind 45 EUR.

Registreerumine proovieksamile ja/või ettevalmistuskursusele: siit>> SIIT >>

Euroopa keeletestid ja eksamid valmistatakse Euroopa võõrkeelte eksaminaatorite assotsiatsiooni liikmete poolt (ALTE) kooskõlas võõrkeele oskuste 6 tasemega, mis on määratud Euroopa Nõukogu „Võõrkeele valdamise üldeuroopalikes kompetentsides“. Need kompetentsid on aluseks Euroopa keelte portfelliks, mis on Euroopa Nõukogu propagandeeritud õpetajatele ja õppijatele üldise haridusruumi rajamise eesmärgiga  Euroopa keelte õppimise osas.

  • Kooli akadeemilised programmid täielikult vastavad „Võõrkeele valdamise üldeuroopalikele kompetentsidele“ ja eurostandartidele ALTE.

  • LCCI/Pearson EDI, Pearson PTE ja ÖSD eksamid vastavad rahvusvahelistele standartidele ja tasemetele (“Common European Framework of Reference for Languages”, CEFR).

  • LCCI/Pearson EDI, Pearson PTE ja ÖSD esindused asuvad erinevates riikides üle maailma, sealhulgas ka Eestis.

Keelesertifikaati LCCI/Pearson EDI aktsepteeritakse sisseastumisel Suurbritannia ülikoolidesse:

- Vaata sertifikatsioonide nimekirja sisseastumise elektronsüsteemis UCAS siit >>. , siit >> (lk. 93-94 Appendix F - English language proficiency) ja siit >> (lk. 232-233 Appendix I – English language proficiency)

- PTE GENERAL eraldi siit >>

- LCCI, EDI eraldi siit >>

Teave omavaheline vastavus PTE General ja EDEXCEL on siit >> (lk.2 ja l.9(12))

 

RAHVUSVAHELISED KEELESERTIFIKAATID
aktsepteeritakse
TASEMED
EKSAMID

Riigi-eksamina

õppimiseks ülikoolides
CEFR Euroopa Liit
EDEXCEL Suurbritannia
PTE General
EDI ESOL
LCCI International
ÖSD
А1 Вreakthrough Basic User Entry Level 1 Foundation
Level A1

JETSET Level 2

SET 1

ELSA, FELSA EFB Business SEFIC

ZA1

KID A1

A2 Waystage Basic User

Entry Level 2 Elementary
Level 1

JETSET Level 3

SET 2
ELSA, FELSA EFB Business SEFIC EFT-Tourism

ZA2

KID A2

B1 Threshold Indipendеnt User

Entry Level 3 Intermediate
Level 2

JETSET Level 4

SET 3
ELSA, SEFIC EFB Business EFT-Tourism

ZB1

ZBÖ B1

Jah:

PTE General ÖSD

B2 Vantage Indipendеnt User

Level 1 Upper Intermediate Level 3

JETSET Level 5

ELSA, SEFIC EFB Business EFA-Accounting
ZB2

Jah:

PTE General ÖSD

C1 Effective Operational Proficiency

Level 2 Advanced
Level 4

JETSET Level 6

ELSA, SEFIC EFB Business BE-Diploma
ZC1

Jah:

PTE General ÖSD

Jah *Kõik sertifikaatid- UCAS listed, aga on vaja kontrollida iga ülikooliga eraldi

C2 Proficient User

Level 3 Proficient Level 5

JETSET Level 7

ELSA BE-Diploma EFB Business ZC2

Jah:

PTE General

ÖSD sertifikaatide rahvusvaheline aktsepteerimine:

Austrias

A1 Grundstufe Deutsch 1 (GD1) ja teiste keeletasemete sertifikaadid (A2 kuni C2) on keeleoskuse tõendid vastavalt integratsiooni kokkuleppele 2011 abikaasade ühinemisest viisa taotlemisel.

A2 Grundstufe Deutsch 2 (GD2)ja teiste keeletasemete sertifikaadid on keeleoskuse tõendid vastavalt ntegratsiooni kokkuleppele 2011 (IA 2011, Module 1).

B1 Zertifikat Deutsch (ZD) ja teiste keeletasemete sertifikaadid on keeleoskuse tõendid vastavalt integratsiooni kokkuleppele 2011 Austria elamisloa või kodakondsuse saamisel

B2 Mittelstufe Deutsch,   C1 Oberstufe Deutsch ja C2 Wirtschaftssprache Deutsch aktsepteeritakse keeleoskuse taseme tõenditena, mida nõutakse sisseastumiseks Austria

ülikoolidesse (lähemalt loe konkreetse ülikooli kodulehel „Sisseastumise ja vajalike dokumentide“ osas). http://www.osd.at/default.aspx?SIid=12&LAid=2

Kõikide ÖSD sertifikaatidega arvestatakse dokumentide esitamisel ja sisseastumisel mõnedesse spetsialiseeritud Austria ja Šveitsi ülikoolidesse.

Saksamaal

A1 Grundstufe Deutsch 1 (GD1) ja teiste keeletasemete sertifikaadid (A2 kuni C2) on keeleoskuse tõendid vastavalt integratsiooni kokkuleppele 2011 abikaasade ühinemisest viisa taotlemisel.

B1 Zertifikat Deutsch (ZD) ja teiste keeletasemete sertifikaadid on keeleoskuse tõendid vastavalt integratsiooni kokkuleppele 2011 Saksamaa kodakondsuse saamisel.

B2 Mittelstufe Deutsch, C1 Oberstufe Deutsch ja C2 Wirtschaftssprache Deutschaktsepteeritakse keeleoskuse taseme tõenditena, mida nõutakse sisseastumiseks Saksamaa ülikoolidesse (lähemalt loe konkreetse ülikooli kodulehel „Sisseastumise ja vajalike dokumentide“ osas).http://www.osd.at/default.aspx?SIid=12&LAid=2).

...........................................................................................................................................................

EN ühtsete keeleoskustasemete üldskaala

  • A1 Breakthrough - läbimurdetase. Algtase.

  • A2 Waystage - esmane keeleoskus. Algtase.

  • B1 Threshold - suhtlusläve tase. Iseseisev keelekasutaja.

  • B2 Vantage - edasijõudnu tase. Iseseisev keelekasutaja.

  • C1 Effectiveness - vaba suhtluse pädevus ehk vaba keeleoskus. Vilunud keelekasutaja.

  • C2 Mastery - haritud emakeelekõneleja tase.Vilunud keelekasutaja.

In Down-Town Language School | Call Us